ЦПЛР "Васил Левски"
Център за подкрепа за личностно развитие в град Асеновград