ЦПЛР "Васил Левски"
Център за подкрепа за личностно развитие в град Асеновград
COVID-19

COVID-19 - обучение в електронна среда

Скъпи деца и родители, от 21.10.2021 г. до намаляване на 14-дневната заболеваемост със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, се прекратяват присъствено дейностите в ЦПЛР. Ще работим в електронна среда.

За повече информация се свържете с преподавателите.

Бъдете здрави!